Stil os spørgsmålene:

•  Er det noget, I kan udføre billigere, hurtigere eller bedre?
•  Hvor meget sparer vi pr. enhed ved at outsource?
•  Hvad er omkostningen i tid og penge ved at gennemføre processen i alle faser?
•  Er lavere produktionsomkostninger det mest kritiske for mine kunder?
•  Er der andre forhold end pris, der har større betydning for mine kunder?
•  Hvilken løsning vil være mest lønsom for min virksomhed?
•  Hvordan er et projektforløb med NG Metal?
•  Produktionstid?

Outsourcing kan være:

• Komponenter
• Montageopgaver
• Processer
• Overfladebehandling
• Hele din fremstillingsvirksomhed

NG outsourcing

Det får du gennem outsourcing hos NG Metal

Du skal koncentrere dig om din kerneforretning! Derfor byder vi ind med et strategiskt samarbejde. Når vi taler om outsourcing, så har vi flere tråde at spille på. NG Metal i Balling og vores fabrik i Ukraine.

Tilsammen udgør vore fabrikker en smidig og højteknologisk kapacitet inden for metalbearbejdning af emner. Lige fra pres til præcisionsskæring af emner med laser. Samtidig har vi viden og altid opdaterede medarbejdere, så vi kan tilbyde en specialisering i fremstillingen af dine produkter.