NG Metal støtter kampagnen ‘ Mand det nytter’

Du kan læse mere om kampagnen her